Πολιτική Εγγυήσεων

Πολιτική Εγγυήσεων

Η εγγύηση ισχύει για τους περισσότερους τύπους μπαταριών και αυστηρά σε περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται μόνο στη μπαταρία.

Η εγγύηση είναι για 12 ή 24 μήνες (ανάλογα με το εργοστάσιο) και παρέχεται κάλυψη αντικατάστασης για τις παρακάτω περιπτώσεις:

-Σε μπαταρίες με κομμένη γέφυρα &

-Σε μπαταρίες με βραχυκυκλωμένο στοιχείο. Προϋπόθεση η μπαταρία να παραμείνει για 48 ώρες στο κατάστημα.

Δεν παρέχεται εγγύηση σε μπαταρίες μοτό, από κανένα εργοστάσιο.

Επιπλέον δεν παρέχεται εγγύηση σε μπαταρίες:

-που το όχημα έχει ηλεκτρολογικής φύσεως βλάβη

-που παραμένουν σε ακινησία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα

-που είναι αλλοιωμένος ο κωδικός εγγύησης

-που είναι μικρότερες από αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής 

-που έχουν υποστεί σπάσιμο

-που είναι τοποθετημένη σε ταξί

 

  Message Us